Mobil nyelvváltó

Adatvédelmi nyilatkozat

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

A www.rabalux.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Rabalux Zrt. (székhely: H-9027 Győr, Körtefa utca 5.)

2. A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik. A weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

3. Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. A www.rabalux.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A Rábalux Világítástechnika Zrt. ill. a Rábalux Magyarország Kft. (9027 Győr, Körtefa utca 5. sz. a továbbiakban: Cégcsoport) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 37. cikkének 7. pontja szerint az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét közzéteszi. 
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő teljes neve: Horváth Veronika
Email cím: veronika.horvath@rabalux.com
Telefon: +36 30 611 0698
Levelezési cím: 9027 Győr, Körtefa utca 5.

 

In every case please use the hungarian language version of the Privacy Policy, seen below the english version.

www.rabalux.hu The operator informs the visitors of the webpage followed during handling personal information practices, to protect data on organizational and technical measures taken, as well as the relevant rights of the visitors and their assertion possibilities.

1. The controller

The data is managed by the Rabalux Zrt. (headquarter: H-9027 Győr, Körtefa utca 5.)

2. Sphere of managed data

The webpage is automatically recorded when the user visits the start and end date, and in some cases - the setting, depending on the user's computer - the type of browser and operating system. From these data, the system automatically generates statistical data. The operator does not connect these data to the personal data. In case of entry, the system sends a session ID, which is automatically deleted when leaving the page. The website use the user-defined data management voluntary consent.

3. Duration of data management

The session IDs are automatically deleted when leaving the webpage. The www.rabalux.hu does not assume any liability for has been deleted, but the assistance of the Internet search engines, it has been archived, previous webpage. The elimination of the operator of the searching site must be provided.

4. Authorization to access to data, data processors

The personal data provided by users to access the data manager. Personal data to third parties except for those indicated in the data does not pass. This does not apply to any statutory, mandatory transmissions, which can take place only in exceptional cases. The data of the individual official information requests prior to each data manager examines with respect to whether there is legal basis for data transmission.

5. Data protection officer

Rábalux Világítástechnika Zrt., and Rábalux Magyarország Kft.( 9027 Győr, Körtefa utca 5. sz., hereafter as Group) based upon the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council following the Article 37/7. hereby we publish the contact details of the data protection officer.
Contact details for data protection officer:
DPO name: Horváth Veronika
Email address: veronika.horvath@rabalux.com
Phone: +36 30 611 0698
Address: 9027 Győr, Körtefa utca 5.